Sənayeniz üçün xüsusi hazırlanmış maşın

Fərqli həllər
Buxarın mexaniki sıxılması
Həll
Buxarın mexaniki sıxılması
JTL yüksək performanslı mərkəzdənqaçma kompressorları MVR (mexaniki buxarın yenidən sıxılması) sistemləri prosesində buxarın sıxılması üçün istifadə olunur.