Sənayeniz üçün xüsusi hazırlanmış maşın

Fərqli həllər
Kimya sənayesi
Həll
Kimya sənayesi
JTL mərkəzdənqaçma kompressorları kükürd turşusu fabrikləri, neft-kimya zavodları, biokimya fabrikləri və s. üçün hava təmin edən kimya sənayesində geniş istifadə olunur.